Tevékenységek | KÖSZI | Közintézmények Szolgáltató Irodája, Berettyóújfalu
06-54-402-004

Tevékenységek

A Közintézmények Szolgáltató Irodája által ellátott tevékenységek:

  • a bölcsÅ‘de és a köznevelési intézmények (5 óvoda, 4 általános iskola és három középiskola) ellátottainak étkeztetése (ezen belül gyermekek diétás étkeztetése és szünidei étkeztetés is)
  • önkormányzati intézmények (Vass JenÅ‘ Óvoda és BölcsÅ‘de, Berettyó Kulturális Központ és a KÖSZI) pénzügyi-gazdasági, munkaügyi feladatainak ellátása
  • a Kabos Endre Városi Sportcsarnok üzemeltetése

Az élelmezési tevékenység során 12 telephelyen (4 fÅ‘zÅ‘konyhán, 8 tálalókonyhán) közel 1440 gyermek étkezésérÅ‘l gondoskodunk nap mint nap. A gyermekek/tanulók 50%-a ingyenes étkezésre, kb. 20%-a 50%-os kedvezményre jogosult. Az ingyenes étkezÅ‘k aránya bölcsÅ‘dében és óvodában a legmagasabb, 90% körüli, mivel 2015 szeptemberétÅ‘l ebben a korosztályban lényegesen kibÅ‘vült az ingyenes étkezésre jogosultak köre.

A betegség miatti hiányzások, szünetek miatt az étkezÅ‘ gyermekek átlagos létszáma normál években 1320 fÅ‘ körül mozog.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata az elmúlt években a gyermekvédelmi törvény rendelkezése alapján nyári szünetben 47 munkanapon, a többi szünetben pedig minden munkanapon biztosította a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére az ingyenes szünidei étkezést. A KépviselÅ‘-testület döntése alapján 2017 nyarától az elÅ‘zÅ‘ két kategóriába nem tartozó, de gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek is igénybe vehették a lehetÅ‘séget, szintén szülÅ‘i nyilatkozat alapján. Részükre az önkormányzat saját forrásból biztosította a szünidei ingyenes étkezést. A lehetÅ‘ségrÅ‘l minden érintett szülÅ‘/törvényes képviselÅ‘ minden szünet elÅ‘tt levélben tájékoztatást kapott.

Az elmúlt évben a szünidei gyermekétkeztetésben tavaszi szünetben 104, nyári szünetben 187, Å‘szi szünetben 125, a téli szünetben pedig 114 gyermeket étkeztettünk. 

 Az étkezÅ‘i létszámunk - melyet saját eszközeinkkel folyamatosan próbálunk növelni - demográfiai és társadalmi okokból csökken. A tanulók órarendje a középiskolában és már néha az általános iskolában is (felsÅ‘ tagozatban) nem teszi lehetÅ‘vé az ebéd elfogyasztását, ezért ebben a korcsoportban nagyon kevesen döntenek az étkezés igénybevétele mellett. A köznevelési intézményeket megkeressük ötleteinkkel, az étkezési lehetÅ‘ségrÅ‘l, kedvezményekrÅ‘l, diétás étkezésrÅ‘l szóló tájékoztatással, elmegyünk az osztályfÅ‘nöki órákra. Szeretnénk részt venni a nyílt napokon, ahol a leendÅ‘ középiskolásokat még beiratkozás elÅ‘tt elérhetjük. 2017-ben az Arany János Gimnáziummal közösen elértük, hogy az intézmény bevezette a a 20 perces ebédszünetet, 2018-ban pedig a jó példát látva az Eötvös József Szakgimnázium is így döntött.  

diétás gyermekek étkeztetését 2015. november 2-tÅ‘l saját konyháról biztosítjuk, jelenleg a Honvéd utca 10. alatti telephelyen, amely minden jogszabályban meghatározott feltétellel és engedéllyel rendelkezik. A fÅ‘zÅ‘konyhán csak a diétás étkezést igénylÅ‘, jelenleg közel 50 gyermek számára készítünk kis- és fÅ‘étkezésre szánt ételeket. A diétás étlapot megbízási szerzÅ‘déssel foglalkoztatott dietetikus az élelmezésvezetÅ‘vel közösen tervezi és felügyeli. A szülÅ‘k mindkét szakemberrel egyeztetnek a gyermek egyéni igényeivel kapcsolatban.  A diétás ételt 3 diétás szakács és 2 konyhai kisegítÅ‘ dolgozó készíti, akik több éves tapasztalattal rendelkeznek az ételkészítés terén. A konyhán az egyéni diétáknak megfelelÅ‘ helyben sütött pékáru is készül. Szakembereink folyamatosan vezetnek be új recepteket, a minél változatosabb kínálat érdekében. A jó együttműködés keretében a szülÅ‘k bevált receptjeit is tudják hasznosítani.  Ezen a konyhán minden tipusú diétás igényt ki tudunk elégíteni. Diéta szempontjából a következÅ‘ érzékenységek fordulnak elÅ‘: gluténérzékeny, tejérzékeny, tojásérzékeny, és ezek kombinációi, valamint valamilyen egyéb összetevÅ‘re (pl. gyümölcsök, kukorica, rozs, napraforgó, stb.) való allergia. Emiatt szinte minden gyermek részére egyénre szabott ételt kell készítenünk. Ez a munka is rendkívül felelÅ‘sségteljes.

pénzügyi, gazdasági, munkaügyi feladatok ellátásán keresztül igyekszünk segítséget nyújtani a szabályos, takarékos gazdálkodásban a hozzánk tartozó intézményeknek (Berettyó Kulturális Központ, Vass JenÅ‘ Óvoda és BölcsÅ‘de). Több mint 230 fÅ‘vel kapcsolatban felmerülÅ‘ munkaügyi kérdéseket oldunk meg (kinevezések, módosítások, megszüntetések, közfoglalkoztatotti szerzÅ‘dések, nyugdíjazási ügyek stb.). A jogszabályi változásokat naprakészen figyelemmel kísérjük, partnerek vagyunk az intézményekkel és az önkormányzattal közösen történÅ‘ értelmezésben. 

A 3 intézmény költségvetése (a 2022. évi költségvetési tervet tekintve) több mint 1330 millió forint kezelését, nyilvántartását, átutalását, könyvelését, az ezekkel kapcsolatos beszámolók jelentések, kérelmek, igénylések elkészítését jelenti számunkra.

Nagyon fontosnak és megnyugtatónak tartom, hogy minden területen (élelmezési, pénzügyi-gazdasági, munkaügyi) megfelelÅ‘ képzettséggel és nagy hivatástudattal rendelkezÅ‘, rugalmas és konstruktív kollegák látják el a feladatokat.

Kabos Endre Városi Sportcsarnok igénybevétele közel folyamatos, fÅ‘leg a délutáni órákban teljesen foglalt a csarnok, a városi teremlabdarugó bajnokság idején gyakran este 10-ig van nyitva. DélelÅ‘tt két általános iskola használja testnevelés órák tartására, délután pedig edzések, szabadidÅ‘s sporttevékenységek vannak, a hétvégéken tornák, bajnoki mérkÅ‘zések. 

Jelenlegi közalkalmazotti engedélyezett létszámunk 82 fÅ‘.

Mindennapi kötelezÅ‘ feladataink mellett igyekszünk minél több lehetÅ‘séget megragadni a KÖSZI népszerűsítésére és örömmel vesszük a kihívást jelentÅ‘ többletfeladatokat is. 2019-ben az Önkormányzat pályázott a Szolgáltató Önkormányzat díj elnyerésére. A pályázat keretében az önkormányzatnál és az általa fenntartott intézményeknél alkalmazott jó gyakorlatokat kellett bemutatni. Jó érzés számunkra, hogy ezen jó gyakorlatok közé bekerült a közétkeztetés, kiemelve ezen belül az étkezÅ‘i létszám emelésére irányuló tevékenységünket, a diétás étkeztetést, a szünidei étkezés gyakorlatát, a táborok étkeztetését,  az egészséges ételek népszerűsítését és munkatársaink szakmai megmérettetéseit. A pályázat eredményeképpen Pintér Sándor Belügyminiszter Úr Szolgáltató Önkormányzat Díjat adományozott Berettyóújfalu részére.  Ezzel párhuzamosan Berettyóújfalu Város Önkormányzata egy nemzetközi konferencián és kiállításon is részt vett, amelyre való felkészülésben, és a részvételben szintén szerepet vállaltunk. A kiállításra egy kiadvány is készült, "Finom volt, KÖSZI Közétkeztetés és diétás étkeztetés Berettyóújfaluban" címmel.  

Honlapunk mellett elindítottuk facebook oldalunkat (www.facebook.com/koszi.bujfalu), melyen folyamatosan hírekkel, információkkal jelentkezünk, belátva, hogy célcsoportunkat így érhetjük el a legkönnyebben.

Egyre több, az önkormányzat által támogatott vagy általa megrendezésre kerülÅ‘ jeles ünnepségre készítünk vendéglátást. Többek között munkatársaim készítik már évek óta a város napján, az ünnepi testületi ülés utáni állófogadáshoz az ételeket.

Munkatársaim már négy alkalommal indultak közétkeztetési szakácsversenyen, ahol minden csapatunk nagyon szép eredményt ért el.

Földesiné Dávid Ibolya szakács és Kathóné Papp Éva élelmezésvezetÅ‘ kolleganÅ‘ink 2014-ben a verseny elsÅ‘ fordulóját sikeresen teljesítve bejutottak a második fordulóra, a saját kategóriájukban („A” napi 3 fogásos menü) behívott 11 csapat közé. VersenyzÅ‘ink Böl-csibe csapat néven indultak a jeles versenyen, és a zsűri elismerÅ‘ oklevelét vehették át kiemelkedÅ‘ teljesítményükért.

2017-ben is indult két munkatársunk az OKÉS versenyen, amely ebben az évben már három fordulós volt. A versenyre 51 csapat jelentkezett, köztük az 1. sz. FÅ‘zÅ‘konyhán dolgozó Kádár József szakács és Reskó Lászlóné Anna élelmezésvezetÅ‘. A nevezéshez 3 fogásos menüt kellett készíteniük nettó 450 Ft-ból, melynek fényképeit, receptjét, tálalási javaslatát és nyersanyag-kalkulációját értékelte a zsűri. Munkatársaink bejutottok a szarvasi régiós elÅ‘döntÅ‘be, ahol az elÅ‘kelÅ‘ 2. helyezést érték el. VersenyzÅ‘ink munkahelyüket, városukat is becsülettel képviselték.

2018-ban az újra kétfordulós OKÉS versenyre Dézsi Ferenc szakács és Földesiné Dávid Ibolya szakács munkatársam jelentkezett, akik bejutottak a budapesti döntÅ‘ 12 csapata közé. Felkészülésüket, jelentkezésüket Kathóné Papp Éva élelmezésvezetÅ‘ segítette. VersenyzÅ‘ink az országos döntÅ‘n tisztességgel helytálltak, a nehéz körülmények ellenére nyugodtan, hiba nélkül fÅ‘ztek, több zsűritagtól dícséretet kaptak. Az Å‘ konyharészük volt a legrendezettebb és a legtisztább.

Dézsi Ferenc szakács és Földesiné Dávid Ibolya szakács munkatársam 2020-ban újra jelentkezett a szakácsversenyre, felkészülésüket ismét Kathóné Papp Éva élelmezésvezetÅ‘ segítette. VersenyzÅ‘ink újból bejutottak a döntÅ‘be, az ország elsÅ‘ 12 csapata közé. A döntÅ‘t ezúttal Felcsúton rendeztek meg 2020.09.26-án. A döntÅ‘ben nyugodtan, jól szerepeltek, nagyon szép teljesítményt nyújtottak, elnyerték a rendezvény egyik fÅ‘ szervezÅ‘jének, az Oldalas Magazinnak a különdíját, és ismét öregbítették városunk hírnevét.  

Minden csapat kitartását, szorgalmát, többletmunkáját ezúton is köszönöm.

Véleményem szerint minden feladatellátásra igaz, hogy az nem működik jó színvonalon olyan munkatársak nélkül, akik pozitív hozzáállásúak, az átlagosan elvárhatónál többet teljesítenek, munkájukat hivatásnak tekintik, sokszor szabadidejük terhére végeznek olyan tevékenységet, amellyel az intézmény jobb megítélését elÅ‘segítik, folyamatosan azon gondolkodnak, hogy a színvonalon hogyan lehetne javítani. Szerencsésnek érzem magam, mert nagyon sok ilyen munkatársam van. :) 

A KÖSZI tevékenységeinek sikeréhez mindem munkatársam hozzájárult, hiszen a feladatok egymásra épülnek, egyik sem működik a másik nélkül. Ezúton is köszönöm minden munkatársam tevékenységét. 

Bízunk benne, hogy szerteágazó tevékenységeinken keresztül a késÅ‘bbiekben is sikeresen működünk együtt az intézményekkel, és az étkeztetés során is újabb eredményeket tudunk elérni.

Berettyóújfalu, 2022. 07. 25.

 

Ulicsné ErdÅ‘s Erzsébet

intézményvezetÅ‘

 

Mai menük

Reggeli

Nestea 0,5 l sajtkrém trappistából zöldpaprika, Tk. Kenyér

Tízórai

Tea melegsz.krém, trapp sajt zöldpaprika, Tk. Kenyér

Ebéd

Magyaros burgonya    leves virslivel   Mexikói    csirkemell   párolt rizs   gyümölcs saláta

Uzsonna

tepert?s pogácsa almalé 0,2 l

Vacsora

tepert?s pogácsa almalé 0,2 l

Tízórai

tea,melegsz.krém trapp.sajt,zöldpaprika tk.kenyér

Ebéd

banán     burgonya leves   virslivel   mexikói   csikemellfilé   párolt rizs   csemege uborka

Uzsonna

gyümölcs joghurt kifli

Reggeli

tea sertésmájkrém,z.paprika rozs kenyér

Tízórai

narancslé

Ebéd

alma   f?szeres   csirkemellfilé   burgonya   f?zelék

Uzsonna

víz,krémtúró kifli