Házirend | KÖSZI | Közintézmények Szolgáltató Irodája, Berettyóújfalu
06-54-402-004

Házirend

 

A Kabos Endre Városi Sportcsarnok házirendje

 

I.                 A Sportcsarnok nyitvatartási és igénybevételi rendje:

-         Tanítási napokon az általános iskolák részére 8.00 órától 15.30 óráig

-         A Sportcsarnok igénybevételének menete: 1. Regisztráció: telefonos vagy személyes időpont egyeztetés a gondnok,  legkésőbb  az igénybevételt megelőző hónap utolsó munkanapjáig. 2. Írásbeli megállapodás aláírása az igénybevételt megelőző napokban.

-         Az aktuális bérleti díjakat a 229/2018. (XII.10.) számú Humánpolitikai Bizottsági határozat tartalmazza

-         A Sportcsarnok egyesületi, és tömegsport, mérkőzések, edzések befejezése után még egy óra hosszáig, de legkésőbb 22.00 óráig tart nyitva. A látogatóknak, játékosoknak 21.45-ig el kell hagyniuk az intézmény területét.

-         A nyitvatartási idő betartása és betartatása az intézmény gondnokainak munkaköri feladata.

-         Nyitvatartási időn kívül, hétvégenként,  illetve  az  éjszakai  órákban  (22  órától  reggel  8  óráig)  az igénybevétel és benntartózkodás  csak  külön  engedély  alapján  megengedett,   melyet a KÖSZI intézményvezetője, vagy helyettese adhat ki.

-         A büfé nyitvatartása a Sportcsarnok nyitvatartásához igazodik.

II.             Közösségi terek, lelátó, közlekedő terek használata:  

-          A Sportcsarnok közösségi tereinek használatakor mindenkor a normál emberi viselkedés az elvárt. 

-         Tilos hangoskodni, kiabálni, lökdösődni, más testi épségét bármilyen módon veszélyeztetni, a közösségi és közlekedőterek építményeiben, tárgyaiban, bármiféle kárt, rongálást okozni.

-          Tilos mindenféle szúró, vágó eszközt, petárdát, lőfegyvert, üveget, botot, pénztárszalagot, követ és egyéb testi épséget veszélyeztető tárgyat, továbbá mások iránti gyűlölet keltésére alkalmas feliratot, zászlót, vagy egyéb jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet bevinni.

-          A bejáratnál kötelező a lábbelik alapos, gondos megtisztítása, különösen az esős, saras, havas időszakban.

-         Játéktér (küzdőtér) használata:

-          A küzdőtérre utcai cipőben belépni tilos! A küzdőtéren kizárólag olyan sportcipőben lehet tartózkodni, amely a sportpadló állagában semmiféle kárt nem okoz, azon maradandó nyomot nem hagy.

-         Tilos a küzdőtéren bármiféle olyan jelölést, csíkozást, karcolást, tájékozódási pontot elhelyezni, amely könnyen, gyorsan és egyszerűen, maradandó nyom nélkül el nem távolítható.

-          A küzdőtér speciális kialakítására figyelemmel nagy súlyok elhelyezése, leejtése szigorúan tilos!

-          A használati (sport) eszközöket a használat után a küzdőtérről az eredeti helyére vissza kell állítani, illetve a tároló helyekre vissza kell vinni.

-         Tilos a labdák falhoz, térelválasztó rendszerhez rugdosása, dobálása és minden olyan tevékenység, amely a falazat és az ajtók, ablakok tisztaságát, épségét veszélyeztetné.

-          A küzdőtérre az előre megállapított, megállapodott időpontban lehet belépni. Amennyiben mást nem zavar, a jelenlévő gondnok engedélyével korábban is a küzdőtérre lehet lépni, de kizárólag edzői, tanári vagy sportvezetői felügyelettel.

-          A küzdőteret az előre megállapított, megállapodott időpontban, pontosan el kell hagyni, olyan módon, hogy a felhasznált eszközök (kapuk, labdák, egyéb eszközök) visszahelyezése is ezen időponton belül kell, hogy megtörténjen. Amennyiben a küzdőtér késedelmes elhagyásából bármiféle hátránya keletkezik a következő használónak, bérlőnek vagy a Sportcsarnok üzemeltetőjének, az üzemeltető jogosult és köteles plusz 1 óra használati díjat kiszámlázni. A késedelmesen távozó nem jogosult a kiszámlázott plusz 1 óra igénybevételére. Ennek vitatásáról a használatba vevő a Házirend elfogadásakor előre lemond.

III.         Öltözők, mosdók, tusolók, WC-k használata:

-         A hazai és a vendégcsapatok sportolói a versenyek, mérkőzések előtt 1 órával, az edzések előtt fél órával foglalhatják el a részükre kijelölt öltözőket.

-          Az öltözők kulcsait csak a Sportcsarnok gondnoka adhatja ki az arra illetékes edzőnek, csapatvezetőnek.

-          A megállapított edzésidő betartása mindenki számára kötelező. Az edzés, mérkőzés végén az öltözők kulcsait a Sportcsarnok gondnokának le kell adni.

-         Az intézmény gondnokának kötelessége meggyőződni az öltözők állapotának megfelelőségéről, amennyiben rongálást, vagy egyéb rendellenes használatot tapasztal, úgy a csapat képviselőjével jegyzőkönyvet vesznek fel.

-          A kiírt használati időtartamban az öltözők elhagyására 30 perc áll rendelkezésre.

-         A mosdókat és az illemhelyeket mindenkor az elvárható kulturált emberi viselkedésformák szerint lehet használni. Fokozottan ügyelni kell a tisztaság fenntartására. Kérjük, takarékoskodjon a kézmosó szappannal, a papírtörölközőkkel, WC papírral. A keletkezett hulladékot az arra rendszeresített tárolókba helyezze el.

IV.          Általános rendelkezések

-         A zavartalan működtetést a közösségi- és társas élet szabályainak megfelelő magatartással köteles segíteni mindenki.

-         A Sportcsarnok berendezéseinek, felszereléseinek védelme, anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és a rend megóvása minden látogatónak érdeke és kötelessége. A berendezésekben, felszerelésekben okozott károkért az ebben vétkes látogató (sportoló, edző, kísérő, szurkoló) anyagi felelősséggel tartozik és az okozott kár teljes egészét köteles megtéríteni.

-         A Sportcsarnok egész területén (beleértve az öltözőket, folyosókat, külön helyiségeket) dohányozni, drogot fogyasztani SZIGORÚAN TILOS!

-         A Sportcsarnok mindkét bejáratától, illetve a lépcsők aljától legalább 5 méterre, a gyalogosforgalmat nem akadályozva lehet dohányozni. A dohányzók legyenek tekintettel a gyermekekre és a nemdohányzó felnőttekre, valamint a jogszabályi előírások betartására.

-         Dohányozni csak az arra kifejezetten kijelölt helyen lehet. A csikkeket a kihelyezett tárolóedényekbe kell elhelyezni. Az ezzel ellentétes magatartás a hatályos jogszabályok alapján szankciókat von maga után.

-         Sportrendezvények alkalmával a büfében vásárolt alkohol fogyasztása a 18 évet betöltött nézők számára megengedett. Az üveges italok kiszolgálása esetén a büfészolgáltató köteles műanyagpohárba kiönteni azok tartalmát.

-         A Sportcsarnok teljes területén, beleértve a parkoló és külterületeket is, tilos a szemetelés. A szemetet a kihelyezett tárolókba kell elhelyezni.

-         Az elektromos kapcsolóhoz illetve egyéb üzemeltetéssel kapcsolatos kezelő szerkezetekhez, csak a megbízott személyek nyúlhatnak.

-         Az öltözőkbe, a lelátóra, játéktérre, üveges italt bevinni tilos.

-         A Sportcsarnok berendezéseinek rongálóit mindenkinek kötelessége a gondnoknak jelenteni, figyelmeztetni, és az esetleges kár keletkezését lehetőség szerint megakadályozni.

-         A Sportcsarnok területén az üzemeltető ill. a rendezvény biztosításával megbízott személyek jogosultak a rendzavarókkal, vagy mások számára megbotránkoztató módon ill. a jó erkölcsbe ütköző módon viselkedőkkel szemben eljárni. Jogosultak továbbá e személyeket a Sportcsarnok területének elhagyására felszólítani, végső esetben a területről eltávolíttatni, kitiltani.

-         A létesítmény területére élőállatot külön engedély nélkül (vakvezető, mozgássérült segítő, terápiás és biztonsági feladatokat ellátó kutya kivételével) bevinni szigorúan tilos

-         Tűzoltó-készülékeket, tűzcsapokat, villamos kapcsolókat, kijáratokat, vészkijáratokat eltorlaszolni tilos.

-         Az öltözőkben elhelyezett értéktárgyakért, ruhákért a testnevelő tanár (edző), vagy az általa megbízott személy felel.

-         A talált tárgyakat a sportcsarnok gondnokai maximum 72 óráig kötelesek megőrizni.

-         A foglalkozásokon, edzéseken a balesetvédelmi előírásokat kötelező betartani és betartatni.

-         Az észlelt rendellenességet, hiányosságot a Sportcsarnok gondnokának kell jelezni.

-         Mérkőzésekre, rendezvényekre a szervező köteles a résztvevők várható számának megfelelő számú rendezőt biztosítani és a nézőtéri rend betartásáról gondoskodni.

-         A néző- és játékteret elválasztó korláton átmászni szigorúan tilos.

-         Veszély esetén a Sportcsarnok kiürítése a kifüggesztett riadóterv alapján történik.

-         Mentők, tűzoltók, rendőrség hívása a kifüggesztett telefonszámokon a gondnoki irodában elhelyezett telefonról lehetséges.

-         A sérülteket az orvosi szobában kell elsősegélyben részesíteni.

Berettyóújfalu, 2019. február 21.

                                                                                                                                Ulicsné Erdős Erzsébet

                                                                                                                                     intézményvezető

 

Következő napi menük

Reggeli

Ásványvíz 0,5 l Tonhalkrém zöldpaprika, kuk. Buci

Tízórai

Tej, tonhalkrém zöldpaprika Kukoricás buci

Ebéd

Májgombóc   leves   Paradicsomos   Húsgombóc bulgurral   Tk. Kenyér   Ásványvíz

Uzsonna

Túrós  táska

Vacsora

Gyros, sült krumpli  vegyes zöldség ezersziget öntet

Tízórai

Tej, tonhalkrém zöldpaprika Kukoricás buci

Ebéd

Alma     Májgombóc   leves   Paradicsomos   Húsgombóc bulgurral   Tk. Kenyér   Ásványvíz

Uzsonna

Túrós  táska

Reggeli

tej tonhalkrém,zöldpaprika kukoricás buci

Tízórai

ásv.víz

Ebéd

mandarin       gulyás leves   frissen sült   kakaós csiga

Uzsonna

víz,ráma,trappista sajt uborka tk.kenyér