Egységes étk. tájékoztató_középisk_koli | KÖSZI | Közintézmények Szolgáltató Irodája, Berettyóújfalu
06-54-402-004

Egységes étk. tájékoztató_középisk_koli

Tisztelt Szülő!

A gyermekétkeztetés biztosítása az önkormányzati és az állami fenntartású intézményekben továbbra is önkormányzati feladat, melyet a Közintézmények Szolgáltató Irodája lát el. Ezúton tájékoztatom a gyermekétkezés igénybevételére vonatkozó tudnivalókról (igénylés, nyomtatványok, kedvezmények).

 

Szeretnénk közvetlen kapcsolatot tartani Önökkel, ezzel segítve az esetlegesen felmerülő problémák hatékony megoldását, a gyermekétkeztetés magasabb színvonalának biztosítását.

 

1 . Étkezési igény bejelentése

 

Az étkezési igény bejelentése intézményünk felé, minden esetben, az Étkezés igénylőlap c. nyomtatvány kitöltésével történik, amelyet személyesen, postai vagy elektronikus úton is el lehet juttatni irodánkba.

 

Kérjük, hogy a későbbiekben megváltozott étkezés igény (pl. diétás étkeztetésre váltás) változása illetve adatok, jogosultságok, stb. változása esetén új nyomtatványt töltsenek ki és jutassanak el irodánkban (Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19. 108-as iroda, e-mail cím: koszi.munkaugy@gmail.com) 

 

2. Étkezési térítési díjkedvezmény igénybevétele:

Normatív kedvezmény igénylése: Nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez c. nyomtatványon történik, melyen a szülő/törvényes képviselő büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Az igénybe vehető kedvezmények, melyek közül csak egy igényelhető:

I. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény szerint középiskolában INGYENES étkezésrejogosult:

1. Nevelésbe vett tanuló a nevelésbe vétel időtartama alatt, az erről szóló hatósági döntés másolatának becsatolásával.

2. Utógondozói ellátásban részesülő tanuló az erről szóló hatósági döntés másolatának becsatolásával.

 

 

II. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény szerint középiskolában 50%-OS KEDVEZMÉNYÅ° étkezésrejogosult

 

1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló (a rendsz.gyvk.kedvezményre jogosultság kezdő időpontjától) A díjkedvezmény a gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló határozat érvényességi idejére jár, melyhez a másolatot kérjük becsatolni.

 

2. Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek (nyilatkozat leadását követő naptól) Tartós betegség kapcsán járó kedvezmény a következő felülvizsgálat idejéig jár. Az igénybevételhez az 5/2003.(II.19.) ESzCsM rendelet 3. számú mellékletének szakorvos által kitöltött másolati példánya szükséges vagy a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolata. Tartós betegség kapcsán járó kedvezmény a következő felülvizsgálat idejéig jár.

 

A felülvizsgálat során a meghosszabbításról szóló igazolást irodánkban le kell adni, mert ennek hiányában a kedvezmény nem érvényesíthető folyamatosan, megszakításra kerül, így térítési díj hátralék keletkezhet!

 

3. Három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként, (a gyermekek számának változását 15 napon belül be kell jelenteni, az új térítési díjat a bejelentést követő hónap első napjától kell megfizetni) Az igénybevételhez a mellékelt nyilatkozat kitöltése szükséges.

 

Az ingyenes vagy félárú étkezésre nem jogosult gyermekek után teljes térítési díjat kell fizetni.

 Nyomtatványokat tájékoztatónkhoz mellékeltünk, illetve igényelhetőek, elérhetőek irodánkban és honlapunkon is. Amennyiben bármilyen kérdése merül fel a fentiekre vonatkozóan, szívesen állunk rendelkezésére a 30/ 368-47-86 vagy 54/500-048-es telefonszámon.

3. Térítési díj 2023.04.01-től

Jogszabályi rendelkezés alapján a fizetendő térítési díj alapja a felhasznált nyersanyag és az áfa, ezt a két tételt kell a szülőnek/törvényes képviselőnek megfizetnie, figyelembe véve az aktuális kedvezményeket.

 

Az étkezések térítési díja jelenleg, ha a tanuló nem részesül kedvezményben:

 

Ebéd:             830 Ft/adag

Kollégium:    1630 Ft/3 étkezés (reggeli, ebéd, vacsora)

                        1950 Ft/5 étkezés (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora)

 

4. Diétás étkezés

A Közintézmények Szolgáltató Irodája minden, orvosi igazolás alapján igénybe vehető diétás étkezést biztosít. A főétkezést és a kisétkezéseket is.

Diétás étkezés igénye esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot Váradi Edit élelmezésvezetővel (tel: 30/676-95-62). Diétás étkezési tevékenységünkről bővebben olvashat honlapunkon.

5. Hiányzások kezelése:

Az étkezés igénylésekor az egész tanévre megrendelésre kerül az étel, ezért a le nem mondott adagokat ki kell a szülőnek/törvényes képviselőnek fizetnie.

A hiányzások – ennek megfelelően az étkezők létszámának – pontos ismerete a nyersanyag-felhasználás optimális tervezésének, és a megfelelő adagszámú étel biztosításának elengedhetetlen feltétele.

Fentiek miatt rendkívül fontos az étkezési igény lemondása (pl.betegség vagy egyéb hiányzás miatt), valamint étkezés igénylésének újraindítása is!

 

 

Az étkezés időszakos lemondása (hiányzás jelzése)

  • délelőtt 9:00 óráig  bejelentett hiányzás esetén, másnaptól figyelembe vesszük a hiányzást a térítési díj megállapításánál
  • amennyiben délelőtt 9:00 óra után kerül bejelentésre a hiányzás csak a másnapot követő naptól tudjuk figyelembe venni a hiányzást a térítési díj megállapításánál

1 napos hiányzás esetén, is a fentieket szükséges követni, vagyis ha előző nap délelőtt 9 óráig nem kerül sor a lemondásra, akkor a térítési díjat ki kell fizetni, mivel a nyersanyag már megrendelésre került. Viszont azokat az ételeket, amelyeket már nem tudunk „kihúzni”, amelyekkel már nem tudjuk a térítési díjat csökkenteni, ételhordóban el lehet vinni, amire biztatjuk is Önöket, hiszen meg lett igényelve, ki lesz fizetve. Kérjük, hogy hiányzás esetén az étel elvitele iránti igényüket lenti módon jelezzék részünkre, hogy erre technikailag felkészülhessünk.

A várható visszaérkezés időpontjának bejelentése: Kérjük, amennyiben tudható, már a lemondás alkalmával jelöljék meg azt a napot, amikor a tanuló újra étkezik.

Akik ingyenesen étkeznek, azok is feltétlen jelezzék a lemondást és a visszaérkezést is!

Minden étkezőnek (a fizetésre kötelezett és ingyenesen étkezőknek is) lehetősége van arra, hogy betegség vagy egyéb hiányzás esetén a távolmaradás teljes időszakában - előzetes jelzés alapján- saját ételhordóban elszállítsa az ételt.

Az elvinni kívánt ételért 11.30-12.00 között kell érte menni. Amennyiben eddig az időpontig nem kerül elszállításra az étel, az étkező gyermekek között kerül kiosztásra.

Ha az étel elvitelének lehetőségét igénybe szeretnék venni, akkor mindenképpen értesítsenek bennünket az alábbiaknak megfelelően.

 A hiányzásokat, lemondást vagy ételhordós elszállítást központilag kezeljük, csak irodánkban lehet jelezni ezeket a következő lehetőségek egyikén:

  • a 06/30-368-47-86-os vagy az 54/500-048-es telefonszámon, vagy
  • személyesen a fenti címen található irodában, vagy
  • e-mailbenlemondas.koszi@gmail.com e-mail címen kell bejelenteni

a gyermek neve, intézménye, osztálya és a lemondani kívánt napok megjelölésével, illetve a hiányzást követő étkezési igény kezdő napjának megadásával, vagy annak közlésével, hogy ételhordóban elszállítja-e az ételt.

Tehát bármilyen hiányzás esetén a szülő eldöntheti, hogy lemondja az ételt, vagy ételhordóban elviszi, de mindkettőt jeleznie szükséges, hogy biztosítani tudjuk ezt a lehetőséget. 

A már kiszámlázott, de később szabályosan lemondott adagok túlfizetésként fognak megjelenni, a következő hónap térítési díjában írjuk jóvá őket. Amennyiben a gyermek a következő hónapban valamilyen okból már nem étkezik nálunk, vagy 100%-os kedvezményre válik jogosulttá, a túlfizetett összeget a KÖSZI visszatéríti.

6. Számlázás

A Közintézmények Szolgáltató Irodája az étkezésről a tanuló nevére szóló számlát állít ki. A havi számlák postai úton vagy egyéb módon a lakcímre kézbesítésre kerülnek. Minden hónap 10-ig az adott havi térítési díjat számlázzuk teljes hónapra vonatkozóan, és természetesen levonásra kerül az előző hónapban, illetve a számlázásig megfelelően lejelentett hiányzások már kiszámlázott összege.

 

7. Térítési díj fizetési lehetőségek:

7.1. csoportos beszedési megbízással  

Ez egy kényelmes számlafizetési megoldás, választása esetén az Ön felhatalmazása alapján kezdeményezhetjük a számla ellenértékének levonását bankszámlájáról. (erről a lehetőségről bővebben honlapunkon tájékozódhat: http://kosziberettyo.hu/teritesi-dij-fizetesi-modok-)

A fogyasztó azonosítójánál gyermeke adóazonosító jelét adja meg, a jogosult szolgáltató adatainál pedig a következőket:

Név: Közintézmények Szolgáltató Irodája

Cím: 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19.

Azonosító: A15372466

 

7.2. átutalással (közleményben kérjük megadni az általunk kiállított számla számát)

7.3. bankszámlánkra történő befizetéssel a MBH Bank-nál (szintén a kiállított számla számának megadását kérjük) számlaszámunk: 60600242-11111427

7.4. készpénzzel munkatársunknál (tagintézményenként 1-1 napon az intézményben/ebédlőben előzetes tájékoztatás alapján, a hónap többi napján irodánkban)

7.5. csekken bármelyik postahivatalban (ezt csak a vidékiek esetén javasoljuk). Kérem, csekk igényét jelezze telefonon vagy e-mailben. 

Kérem, hogy a számlán jelzett fizetési határidőre történjen meg a térítési díj bármelyik formában történő megfizetése.

Amennyiben nem történik meg a befizetés fizetési felszólító levelet küldünk, majd tájékoztatjuk az önkormányzatot a hátralék behajtása érdekében. A térítési díj készpénzes fizetésének konkrét időpontjáról az egyes intézményekben, honlapunkon, facebook oldalunkon az eddigiekben megszokott módon továbbra is tájékoztatást adunk.

Amennyiben rendelkezik bankszámlával mindenképpen javasoljuk a csoportos beszedési megbízásra történő áttérést.

8. Egyebek

Kérem, figyeljék folyamatosan facebook oldalunkat (www.facebook.com/koszi.bujfalu), és olvassák honlapunkat (www.kosziberettyo.hu), ahol további információk (aktuális étlapok, hírek) is megtalálhatóak. Nyomtatványok igényelhetőek, elérhetőek honlapunkon vagy irodánkban. Amennyiben bármilyen kérdése merül fel a fentiekre vonatkozóan, szívesen állunk rendelkezésére a 30/368-47-86 vagy az 54/500-048-as telefonszámon.

Berettyóújfalu, 2023.03.23.

 

Tisztelettel:

                                     

                                                                    Ulicsné Erdős Erzsébet

      intézményvezető

  


 

Következő napi menük

Reggeli

Ásványvíz 0,5 l Tonhalkrém zöldpaprika, kuk. Buci

Tízórai

Tej, tonhalkrém zöldpaprika Kukoricás buci

Ebéd

Májgombóc   leves   Paradicsomos   Húsgombóc bulgurral   Tk. Kenyér   Ásványvíz

Uzsonna

Túrós  táska

Vacsora

Gyros, sült krumpli  vegyes zöldség ezersziget öntet

Tízórai

Tej, tonhalkrém zöldpaprika Kukoricás buci

Ebéd

Alma     Májgombóc   leves   Paradicsomos   Húsgombóc bulgurral   Tk. Kenyér   Ásványvíz

Uzsonna

Túrós  táska

Reggeli

tej tonhalkrém,zöldpaprika kukoricás buci

Tízórai

ásv.víz

Ebéd

mandarin       gulyás leves   frissen sült   kakaós csiga

Uzsonna

víz,ráma,trappista sajt uborka tk.kenyér